შესვლა

გთხოვთ შეავსოთ ყველა ველი

მომხმარებელი ან/და პაროლი არასწორია

დაგავიწყდა პაროლი?

პაროლის აღდგენა

გთხოვთ შეავსოთ ყველა ველი

არასწორი იმეილის ფორმატი

მომხმარებელი ან/და იმეილი არასწორია

შესვლა

ახალი პაროლი გამოიგზავნება თქვენს იმეილზე.

ავტორიზაციის შემდგომ გთხოვთ შეცვალოთ პაროლი.

Legrand-ის ცალფაზიანი ამომრთველებიფასი: 9 lari

ბრენდი: Legrand                 
ფაზა: 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ამპერი:     16A 20A   32A 40A 50A 63A
ფასი:     9.00 ლარი 9.00 ლარი   11.00 ლარი 12.00 ლარი 13.00 ლარი 16.00 ლარი 
     
ფაზა: 1 1
ამპერი:   100A
ფასი:   100 ლარი

 

დაკავშირებული პროდუქტები

მსგავსი პროდუქტები

Legrand-ის ორფაზიანი ამომრთველი

Legrand-ის სამფაზიანი ამომრთველები (რელსზე დასამაგრებელი)

სამფაზიანი MCCB ამომრთველი FATO

საკონტაქტო რელეს ძირი

საბოლოო გამთიშველი - LIMIT SWITCH

საბოლოო გამთიშველი - LIMIT SWITCH

EATON-ის ცალფაზიანი ავტომატი

EATON 2 ფაზიანი ავტომატი

EATON 3 ფაზიანი ავტომატი

Legrand-ის სამფაზიანი MCCB ამომრთველები

EATON-ის სამფაზიანი ამომრთველი (ურელსო)

ოთხფაზიანი ავტომატური ელ.ამომრთველი CEA (რელსზე დასამაგრებელი)

ცალფაზიანი ავტომატი ABB (რელსზე დასამაგრებელი)

ორფაზიანი ამომრთველი ABB (რელსზე დასამაგრებელი)

საბოლოო გამთიშველი - LIMIT SWITCH (მიკრიკი)

ABB - ის სამფაზიანი MCCB ელ.ავტომატი (ურელსო)

საბოლოო გამთიშველი (მიკრიკი)

საბოლოო გამთიშველი - LIMIT SWITCH

ცალფაზიანი ავტომატური ელ.ამომრთველი CEA (რელსზე დასამაგრებელი)

სამფაზიანი ავტომატური ელ.ამომრთველი CEA (რელსზე დასამაგრებელი)

ორფაზიანი ავტომატური ელ.ამომრთველი CEA (რელსზე დასამაგრებელი)

საბოლოო გამთიშველი - LIMIT SWITCH

საბოლოო ამომრთველი D4D-2121

საკონტაქტო რელე

რელეს ძირი

ჩამრთველ-ამომრთველი ღილაკი

ჩამრთველ-ამომრთველი ღილაკი

ძრავის დაცვის ავტომატი

ძრავის დაცვის ავტომატი

საბოლოო გამთიშველი - LIMIT SWITCH