შესვლა

გთხოვთ შეავსოთ ყველა ველი

მომხმარებელი ან/და პაროლი არასწორია

დაგავიწყდა პაროლი?

პაროლის აღდგენა

გთხოვთ შეავსოთ ყველა ველი

არასწორი იმეილის ფორმატი

მომხმარებელი ან/და იმეილი არასწორია

შესვლა

ახალი პაროლი გამოიგზავნება თქვენს იმეილზე.

ავტორიზაციის შემდგომ გთხოვთ შეცვალოთ პაროლი.

Legrand-ის ცალფაზიანი ამომრთველებიფასი: 10.6 lari

 

მოდელი პოლუსი ამპერი ამორთვის დენი კლასი  ფასი
403327 1 6 4.5 კა C 13.30
403328 1 10 4.5 კა C 10.60
403329 1 16 4.5 კა C 10.60
403330 1 20 4.5 კა C 10.60
403331 1 25 4.5 კა C 10.60
403332 1 32 4.5 კა C 11.90
403333 1 40 4.5 კა C 15.00
403334 1 50 4.5 კა C 15.00
403335 1 63 4.5 კა C 15.00
LEG-6384 1 100 10 კა C 97.00

დაკავშირებული პროდუქტები

მსგავსი პროდუქტები

საბოლოო გამთიშველი V-156-1C25

გაჟონვის რელე(უზო) - EATON

ძრავის დაცვის ავტომატი(თბური დაცვა) - EATON

ავტომატური ამომრთველი EATON

დიფერენციალური გაჟონვის რელე - SIEMENS

გაჟონვის რელე(უზო) - SIEMENS RCCB

გაჟონვის რელე(უზო) - ABB RCCB

Legrand-ის ორფაზიანი ავტომატური ამომრთველი

Legrand-ის სამფაზიანი ამომრთველები (რელსზე დასამაგრებელი)

საკონტაქტო რელეს ძირი SIEMENS

ავტომატური ამომრთველი EATON

ავტომატური ამომრთველი EATON

ავტომატური ამომრთველი EATON

ოთხფაზიანი ავტომატური ელ.ამომრთველი CEA (რელსზე დასამაგრებელი)

EATON-ის სამფაზიანი ამომრთველი (ურელსო)

საბოლოო გამომრთველი (მიკრიკი)

საბოლოო ამომრთველი TZ-8108

ავტომატური ამომრთველი - CEA

ავტომატური ამომრთველი - LEGRAND

საბოლოო ამომრთველი TZ-8169

შუალედური რელე CEA 220VAC

ცალფაზიანი ავტომატი ABB (რელსზე დასამაგრებელი)

ორფაზიანი ამომრთველი ABB (რელსზე დასამაგრებელი)

რელეს ძირი CEA

ჩამრთველ-ამომრთველი ღილაკი

სამფაზიანი ამომრთველი ABB (ურელსო)

ჩამრთველ-ამომრთველი ღილაკი

ძრავის დაცვის ავტომატი ABB

ცალფაზიანი ავტომატური ელ.ამომრთველი CEA (რელსზე დასამაგრებელი)

ძრავის დაცვის ავტომატი CEA

სამფაზიანი ავტომატური ელ.ამომრთველი CEA (რელსზე დასამაგრებელი)

ორფაზიანი ავტომატური ელ.ამომრთველი CEA (რელსზე დასამაგრებელი)