შესვლა

გთხოვთ შეავსოთ ყველა ველი

მომხმარებელი ან/და პაროლი არასწორია

დაგავიწყდა პაროლი?

პაროლის აღდგენა

გთხოვთ შეავსოთ ყველა ველი

არასწორი იმეილის ფორმატი

მომხმარებელი ან/და იმეილი არასწორია

შესვლა

ახალი პაროლი გამოიგზავნება თქვენს იმეილზე.

ავტორიზაციის შემდგომ გთხოვთ შეცვალოთ პაროლი.

Legrand-ის ცალფაზიანი ამომრთველებიფასი: 9 lari

ბრენდი: Legrand                 
ფაზა: 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ამპერი:     16A 20A   32A 40A 50A 63A
ფასი:     9.00 ლარი 9.00 ლარი   11.00 ლარი 12.00 ლარი 13.00 ლარი 16.00 ლარი 
     
ფაზა: 1 1
ამპერი:   100A
ფასი:   100 ლარი

 

დაკავშირებული პროდუქტები

მსგავსი პროდუქტები

Legrand-ის ორფაზიანი ამომრთველი

Legrand-ის სამფაზიანი ამომრთველები (რელსზე დასამაგრებელი)

საკონტაქტო რელეს ძირი

EATON-ის ცალფაზიანი ავტომატი

EATON 2 ფაზიანი ავტომატი

EATON 3 ფაზიანი ავტომატი

Legrand-ის სამფაზიანი ამომრთველები (ურელსო)

EATON-ის სამფაზიანი ამომრთველი (ურელსო)

ოთხფაზიანი ავტომატური ელ.ამომრთველი CEA (რელსზე დასამაგრებელი)

სამფაზიანი ამომრთველი FATO (ურელსო)

ცალფაზიანი ავტომატი ABB (რელსზე დასამაგრებელი)

ორფაზიანი ამომრთველი ABB (რელსზე დასამაგრებელი)

საბოლოო გამომრთველი (მიკრიკი)

სამფაზიანი ამომრთველი ABB (ურელსო)

საბოლოო ამომრთველი TZ-8108

საბოლოო ამომრთველი TZ-8169

ცალფაზიანი ავტომატური ელ.ამომრთველი CEA (რელსზე დასამაგრებელი)

საბოლოო ამომრთველი D4D-2121

სამფაზიანი ავტომატური ელ.ამომრთველი CEA (რელსზე დასამაგრებელი)

ორფაზიანი ავტომატური ელ.ამომრთველი CEA (რელსზე დასამაგრებელი)

საკონტაქტო რელე

რელეს ძირი

ჩამრთველ-ამომრთველი ღილაკი

ჩამრთველ-ამომრთველი ღილაკი

ძრავის დაცვის ავტომატი

ძრავის დაცვის ავტომატი