შესვლა

გთხოვთ შეავსოთ ყველა ველი

მომხმარებელი ან/და პაროლი არასწორია

დაგავიწყდა პაროლი?

პაროლის აღდგენა

გთხოვთ შეავსოთ ყველა ველი

არასწორი იმეილის ფორმატი

მომხმარებელი ან/და იმეილი არასწორია

შესვლა

ახალი პაროლი გამოიგზავნება თქვენს იმეილზე.

ავტორიზაციის შემდგომ გთხოვთ შეცვალოთ პაროლი.

Legrand-ის ორფაზიანი ავტომატური ამომრთველიფასი: 28 lari

მოდელი პოლუსი ამპერი ფასი
403678 2 16A 28.00
403679 2 20A 28.00
403680 2 25A 28.00
403681 2 32A 42.00
403682 2 40A 45.00
403683 2 50A 55.00
403684 2 63A  არ არის გაყიდვაში
  LEG-6475 2 80A 180.00

დაკავშირებული პროდუქტები

მსგავსი პროდუქტები

საბოლოო გამთიშველი V-156-1C25

გაჟონვის რელე(უზო) - EATON

ძრავის დაცვის ავტომატი(თბური დაცვა) - EATON

ავტომატური ამომრთველი EATON

დიფერენციალური გაჟონვის რელე - SIEMENS

გაჟონვის რელე(უზო) - SIEMENS RCCB

გაჟონვის რელე(უზო) - ABB RCCB

Legrand-ის ცალფაზიანი ამომრთველები

Legrand-ის სამფაზიანი ამომრთველები (რელსზე დასამაგრებელი)

საკონტაქტო რელეს ძირი SIEMENS

ავტომატური ამომრთველი EATON

ავტომატური ამომრთველი EATON

ავტომატური ამომრთველი EATON

ოთხფაზიანი ავტომატური ელ.ამომრთველი CEA (რელსზე დასამაგრებელი)

EATON-ის სამფაზიანი ამომრთველი (ურელსო)

საბოლოო გამომრთველი (მიკრიკი)

საბოლოო ამომრთველი TZ-8108

ავტომატური ამომრთველი - CEA

ავტომატური ამომრთველი - LEGRAND

საბოლოო ამომრთველი TZ-8169

შუალედური რელე CEA 220VAC

ცალფაზიანი ავტომატი ABB (რელსზე დასამაგრებელი)

ორფაზიანი ამომრთველი ABB (რელსზე დასამაგრებელი)

რელეს ძირი CEA

ჩამრთველ-ამომრთველი ღილაკი

სამფაზიანი ამომრთველი ABB (ურელსო)

ჩამრთველ-ამომრთველი ღილაკი

ძრავის დაცვის ავტომატი ABB

ცალფაზიანი ავტომატური ელ.ამომრთველი CEA (რელსზე დასამაგრებელი)

ძრავის დაცვის ავტომატი CEA

სამფაზიანი ავტომატური ელ.ამომრთველი CEA (რელსზე დასამაგრებელი)

ორფაზიანი ავტომატური ელ.ამომრთველი CEA (რელსზე დასამაგრებელი)