შესვლა

გთხოვთ შეავსოთ ყველა ველი

მომხმარებელი ან/და პაროლი არასწორია

დაგავიწყდა პაროლი?

პაროლის აღდგენა

გთხოვთ შეავსოთ ყველა ველი

არასწორი იმეილის ფორმატი

მომხმარებელი ან/და იმეილი არასწორია

შესვლა

ახალი პაროლი გამოიგზავნება თქვენს იმეილზე.

ავტორიზაციის შემდგომ გთხოვთ შეცვალოთ პაროლი.

Legrand-ის სამფაზიანი ამომრთველები (რელსზე დასამაგრებელი)ფასი: 36 lari

ბრენდი   Legrand                 
ფაზა: 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
ამპერი:   6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A  63A  
ფასი:  36 ლარი 36 ლარი  38.00 ლარი  38.00 ლარი  38.50 ლარი  39.00 ლარი  40.00 ლარი  45.00
ლარი 
55.00 ლარი  
                     
ფაზა: 3 3              
ამპერი:  80A 100A  125A               
ფასი:  300
 ლარი
340
 ლარი
350 
ლარი 
             

დაკავშირებული პროდუქტები

მსგავსი პროდუქტები

Legrand-ის ცალფაზიანი ამომრთველები

EATON 2 ფაზიანი ავტომატი

Legrand-ის ორფაზიანი ამომრთველი

საკონტაქტო რელეს ძირი

EATON-ის ცალფაზიანი ავტომატი

Legrand-ის სამფაზიანი ამომრთველები (ურელსო)

EATON 3 ფაზიანი ავტომატი

ოთხფაზიანი ავტომატური ელ.ამომრთველი CEA (რელსზე დასამაგრებელი)

EATON-ის სამფაზიანი ამომრთველი (ურელსო)

საბოლოო გამომრთველი (მიკრიკი)

საბოლოო ამომრთველი TZ-8108

სამფაზიანი ამომრთველი FATO (ურელსო)

ცალფაზიანი ავტომატი ABB (რელსზე დასამაგრებელი)

ორფაზიანი ამომრთველი ABB (რელსზე დასამაგრებელი)

საბოლოო ამომრთველი TZ-8169

სამფაზიანი ამომრთველი ABB (ურელსო)

საბოლოო ამომრთველი D4D-2121

საკონტაქტო რელე

ცალფაზიანი ავტომატური ელ.ამომრთველი CEA (რელსზე დასამაგრებელი)

რელეს ძირი

სამფაზიანი ავტომატური ელ.ამომრთველი CEA (რელსზე დასამაგრებელი)

ორფაზიანი ავტომატური ელ.ამომრთველი CEA (რელსზე დასამაგრებელი)

ჩამრთველ-ამომრთველი ღილაკი

ჩამრთველ-ამომრთველი ღილაკი

ძრავის დაცვის ავტომატი

ძრავის დაცვის ავტომატი