შესვლა

გთხოვთ შეავსოთ ყველა ველი

მომხმარებელი ან/და პაროლი არასწორია

დაგავიწყდა პაროლი?

პაროლის აღდგენა

გთხოვთ შეავსოთ ყველა ველი

არასწორი იმეილის ფორმატი

მომხმარებელი ან/და იმეილი არასწორია

შესვლა

ახალი პაროლი გამოიგზავნება თქვენს იმეილზე.

ავტორიზაციის შემდგომ გთხოვთ შეცვალოთ პაროლი.

Legrand-ის სამფაზიანი ამომრთველები (რელსზე დასამაგრებელი)ფასი: 33 lari

ბრენდი   Legrand                 
ფაზა: 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
ამპერი:   6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A  63A  
ფასი:  33.00 ლარი 40.00 ლარი  38.00 ლარი  38.00 ლარი    38.00 ლარი    53.00
ლარი 
58.00 ლარი  
                     
ფაზა: 3 3              
ამპერი:  80A 100A  125A               
ფასი:  435
 ლარი
438
 ლარი
               

დაკავშირებული პროდუქტები

მსგავსი პროდუქტები

საბოლოო გამთიშველი V-156-1C25

გაჟონვის რელე(უზო) - EATON

ძრავის დაცვის ავტომატი(თბური დაცვა) - EATON

ავტომატური ამომრთველი EATON

დიფერენციალური გაჟონვის რელე - SIEMENS

გაჟონვის რელე(უზო) - SIEMENS RCCB

გაჟონვის რელე(უზო) - ABB RCCB

Legrand-ის ცალფაზიანი ამომრთველები

საკონტაქტო რელეს ძირი SIEMENS

Legrand-ის ორფაზიანი ავტომატური ამომრთველი

ავტომატური ამომრთველი EATON

ავტომატური ამომრთველი EATON

ოთხფაზიანი ავტომატური ელ.ამომრთველი CEA (რელსზე დასამაგრებელი)

ავტომატური ამომრთველი EATON

საბოლოო გამომრთველი (მიკრიკი)

საბოლოო ამომრთველი TZ-8108

EATON-ის სამფაზიანი ამომრთველი (ურელსო)

საბოლოო ამომრთველი TZ-8169

შუალედური რელე CEA 220VAC

ავტომატური ამომრთველი - CEA

ავტომატური ამომრთველი - LEGRAND

რელეს ძირი CEA

ჩამრთველ-ამომრთველი ღილაკი

ცალფაზიანი ავტომატი ABB (რელსზე დასამაგრებელი)

ორფაზიანი ამომრთველი ABB (რელსზე დასამაგრებელი)

ჩამრთველ-ამომრთველი ღილაკი

ძრავის დაცვის ავტომატი ABB

სამფაზიანი ამომრთველი ABB (ურელსო)

ძრავის დაცვის ავტომატი CEA

ცალფაზიანი ავტომატური ელ.ამომრთველი CEA (რელსზე დასამაგრებელი)

სამფაზიანი ავტომატური ელ.ამომრთველი CEA (რელსზე დასამაგრებელი)

ორფაზიანი ავტომატური ელ.ამომრთველი CEA (რელსზე დასამაგრებელი)