შესვლა

გთხოვთ შეავსოთ ყველა ველი

მომხმარებელი ან/და პაროლი არასწორია

დაგავიწყდა პაროლი?

პაროლის აღდგენა

გთხოვთ შეავსოთ ყველა ველი

არასწორი იმეილის ფორმატი

მომხმარებელი ან/და იმეილი არასწორია

შესვლა

ახალი პაროლი გამოიგზავნება თქვენს იმეილზე.

ავტორიზაციის შემდგომ გთხოვთ შეცვალოთ პაროლი.

EATON-ის ცალფაზიანი ავტომატიფასი: 10 lari

გადადით მაღაზიაში

ბრენდი   EATON 

ფაზა: 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ამპერი:   6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A
ფასი: 

10.00 ლარი

10.00 ლარი 10.00
 ლარი 
10.20
ლარი 
10.50 ლარი  13.00
ლარი 
14.00
ლარი 
16. 60 ლარი 17.00 
ლარი 

დაკავშირებული პროდუქტები

მსგავსი პროდუქტები

Legrand-ის ცალფაზიანი ამომრთველები

EATON 2 ფაზიანი ავტომატი

Legrand-ის ორფაზიანი ამომრთველი

Legrand-ის სამფაზიანი ამომრთველები (რელსზე დასამაგრებელი)

სამფაზიანი MCCB ამომრთველი FATO

საკონტაქტო რელეს ძირი

EATON 3 ფაზიანი ავტომატი

Legrand-ის სამფაზიანი MCCB ამომრთველები

EATON-ის სამფაზიანი ამომრთველი (ურელსო)

ოთხფაზიანი ავტომატური ელ.ამომრთველი CEA (რელსზე დასამაგრებელი)

ცალფაზიანი ავტომატი ABB (რელსზე დასამაგრებელი)

ორფაზიანი ამომრთველი ABB (რელსზე დასამაგრებელი)

საკონტაქტო რელე

ABB - ის სამფაზიანი MCCB ელ.ავტომატი (ურელსო)

რელეს ძირი

ძრავის დაცვის ავტომატი

ცალფაზიანი ავტომატური ელ.ამომრთველი CEA (რელსზე დასამაგრებელი)

სამფაზიანი ავტომატური ელ.ამომრთველი CEA (რელსზე დასამაგრებელი)

ორფაზიანი ავტომატური ელ.ამომრთველი CEA (რელსზე დასამაგრებელი)

ძრავის დაცვის ავტომატი

ელ.ავტომატური ამომრთველი 4P - EATON