შესვლა

გთხოვთ შეავსოთ ყველა ველი

მომხმარებელი ან/და პაროლი არასწორია

დაგავიწყდა პაროლი?

პაროლის აღდგენა

გთხოვთ შეავსოთ ყველა ველი

არასწორი იმეილის ფორმატი

მომხმარებელი ან/და იმეილი არასწორია

შესვლა

ახალი პაროლი გამოიგზავნება თქვენს იმეილზე.

ავტორიზაციის შემდგომ გთხოვთ შეცვალოთ პაროლი.

EATON-ის ცალფაზიანი ავტომატიფასი: 10 lari

ბრენდი   EATON 

ფაზა: 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ამპერი:   6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A
ფასი: 

10.00 ლარი

10.00 ლარი 10.00
 ლარი 
10.20
ლარი 
10.50 ლარი  13.00
ლარი 
14.00
ლარი 
16. 60 ლარი 17.00 
ლარი 

დაკავშირებული პროდუქტები

მსგავსი პროდუქტები

Legrand-ის ცალფაზიანი ამომრთველები

EATON 2 ფაზიანი ავტომატი

Legrand-ის ორფაზიანი ამომრთველი

Legrand-ის სამფაზიანი ამომრთველები (რელსზე დასამაგრებელი)

სამფაზიანი MCCB ამომრთველი FATO

საკონტაქტო რელეს ძირი

EATON 3 ფაზიანი ავტომატი

Legrand-ის სამფაზიანი MCCB ამომრთველები

EATON-ის სამფაზიანი ამომრთველი (ურელსო)

ოთხფაზიანი ავტომატური ელ.ამომრთველი CEA (რელსზე დასამაგრებელი)

ცალფაზიანი ავტომატი ABB (რელსზე დასამაგრებელი)

ორფაზიანი ამომრთველი ABB (რელსზე დასამაგრებელი)

საკონტაქტო რელე

ABB - ის სამფაზიანი MCCB ელ.ავტომატი (ურელსო)

რელეს ძირი

ძრავის დაცვის ავტომატი

ცალფაზიანი ავტომატური ელ.ამომრთველი CEA (რელსზე დასამაგრებელი)

სამფაზიანი ავტომატური ელ.ამომრთველი CEA (რელსზე დასამაგრებელი)

ორფაზიანი ავტომატური ელ.ამომრთველი CEA (რელსზე დასამაგრებელი)

ძრავის დაცვის ავტომატი