შესვლა

გთხოვთ შეავსოთ ყველა ველი

მომხმარებელი ან/და პაროლი არასწორია

დაგავიწყდა პაროლი?

პაროლის აღდგენა

გთხოვთ შეავსოთ ყველა ველი

არასწორი იმეილის ფორმატი

მომხმარებელი ან/და იმეილი არასწორია

შესვლა

ახალი პაროლი გამოიგზავნება თქვენს იმეილზე.

ავტორიზაციის შემდგომ გთხოვთ შეცვალოთ პაროლი.

EATON 3 ფაზიანი ავტომატიფასი: 44 lari

გადადით მაღაზიაში

ბრენდი: EATON            
ფაზა: 3 3 3 3 3 3 3
ამპერი: 25A 32A 40A 50A 63A 100A 125A
               
ფასი: 44.00 ლარი 45.00 ლარი 46.50 ლარი 75.00
ლარი
85.00 ლარი 225.00
ლარი
240.00 ლარი 

დაკავშირებული პროდუქტები

მსგავსი პროდუქტები

Legrand-ის ცალფაზიანი ამომრთველები

EATON 2 ფაზიანი ავტომატი

Legrand-ის ორფაზიანი ამომრთველი

Legrand-ის სამფაზიანი ამომრთველები (რელსზე დასამაგრებელი)

სამფაზიანი MCCB ამომრთველი FATO

საკონტაქტო რელეს ძირი

EATON-ის ცალფაზიანი ავტომატი

Legrand-ის სამფაზიანი MCCB ამომრთველები

EATON-ის სამფაზიანი ამომრთველი (ურელსო)

ოთხფაზიანი ავტომატური ელ.ამომრთველი CEA (რელსზე დასამაგრებელი)

ცალფაზიანი ავტომატი ABB (რელსზე დასამაგრებელი)

ორფაზიანი ამომრთველი ABB (რელსზე დასამაგრებელი)

საკონტაქტო რელე

ABB - ის სამფაზიანი MCCB ელ.ავტომატი (ურელსო)

რელეს ძირი

ძრავის დაცვის ავტომატი

ცალფაზიანი ავტომატური ელ.ამომრთველი CEA (რელსზე დასამაგრებელი)

სამფაზიანი ავტომატური ელ.ამომრთველი CEA (რელსზე დასამაგრებელი)

ორფაზიანი ავტომატური ელ.ამომრთველი CEA (რელსზე დასამაგრებელი)

ძრავის დაცვის ავტომატი