შესვლა

გთხოვთ შეავსოთ ყველა ველი

მომხმარებელი ან/და პაროლი არასწორია

დაგავიწყდა პაროლი?

პაროლის აღდგენა

გთხოვთ შეავსოთ ყველა ველი

არასწორი იმეილის ფორმატი

მომხმარებელი ან/და იმეილი არასწორია

შესვლა

ახალი პაროლი გამოიგზავნება თქვენს იმეილზე.

ავტორიზაციის შემდგომ გთხოვთ შეცვალოთ პაროლი.

EATON 3 ფაზიანი ავტომატიფასი: 44 lari

ბრენდი: EATON            
ფაზა: 3 3 3 3 3 3 3
ამპერი: 25A 32A 40A 50A 63A 100A 125A
               
ფასი: 44.00 ლარი 45.00 ლარი 46.50 ლარი 75.00
ლარი
85.00 ლარი 225.00
ლარი
240.00 ლარი 

დაკავშირებული პროდუქტები

მსგავსი პროდუქტები

Legrand-ის ცალფაზიანი ამომრთველები

Legrand-ის სამფაზიანი ამომრთველები (რელსზე დასამაგრებელი)

საკონტაქტო რელეს ძირი

Legrand-ის ორფაზიანი ამომრთველი

EATON-ის ცალფაზიანი ავტომატი

EATON 2 ფაზიანი ავტომატი

EATON-ის სამფაზიანი ამომრთველი (ურელსო)

Legrand-ის სამფაზიანი ამომრთველები (ურელსო)

სამფაზიანი ამომრთველი FATO (ურელსო)

ცალფაზიანი ავტომატი ABB (რელსზე დასამაგრებელი)

ორფაზიანი ამომრთველი ABB (რელსზე დასამაგრებელი)

ოთხფაზიანი ავტომატური ელ.ამომრთველი CEA (რელსზე დასამაგრებელი)

სამფაზიანი ამომრთველი ABB (ურელსო)

საკონტაქტო რელე

რელეს ძირი

ცალფაზიანი ავტომატური ელ.ამომრთველი CEA (რელსზე დასამაგრებელი)

ძრავის დაცვის ავტომატი

სამფაზიანი ავტომატური ელ.ამომრთველი CEA (რელსზე დასამაგრებელი)

ორფაზიანი ავტომატური ელ.ამომრთველი CEA (რელსზე დასამაგრებელი)

ძრავის დაცვის ავტომატი