შესვლა

გთხოვთ შეავსოთ ყველა ველი

მომხმარებელი ან/და პაროლი არასწორია

დაგავიწყდა პაროლი?

პაროლის აღდგენა

გთხოვთ შეავსოთ ყველა ველი

არასწორი იმეილის ფორმატი

მომხმარებელი ან/და იმეილი არასწორია

შესვლა

ახალი პაროლი გამოიგზავნება თქვენს იმეილზე.

ავტორიზაციის შემდგომ გთხოვთ შეცვალოთ პაროლი.

ოთხფაზიანი ავტომატური ელ.ამომრთველი CEA (რელსზე დასამაგრებელი)ფასი: 18 lari

ბრენდი: FATO      
ფაზა: 4 4 4 4
ამპერი: 50A 63A 100A 125A
ფასი: 18,00 ლარი 18,00 ლარი 45,00 ლარი 45,00
ლარი

დაკავშირებული პროდუქტები

მსგავსი პროდუქტები

საბოლოო გამთიშველი V-156-1C25

გაჟონვის რელე(უზო) - EATON

ძრავის დაცვის ავტომატი(თბური დაცვა) - EATON

ავტომატური ამომრთველი EATON

დიფერენციალური გაჟონვის რელე - SIEMENS

გაჟონვის რელე(უზო) - SIEMENS RCCB

გაჟონვის რელე(უზო) - ABB RCCB

Legrand-ის ცალფაზიანი ამომრთველები

Legrand-ის სამფაზიანი ამომრთველები (რელსზე დასამაგრებელი)

საკონტაქტო რელეს ძირი SIEMENS

Legrand-ის ორფაზიანი ავტომატური ამომრთველი

ავტომატური ამომრთველი EATON

ავტომატური ამომრთველი EATON

საბოლოო გამომრთველი (მიკრიკი)

საბოლოო ამომრთველი TZ-8108

ავტომატური ამომრთველი EATON

საბოლოო ამომრთველი TZ-8169

შუალედური რელე CEA 220VAC

EATON-ის სამფაზიანი ამომრთველი (ურელსო)

რელეს ძირი CEA

ჩამრთველ-ამომრთველი ღილაკი

ავტომატური ამომრთველი - CEA

ავტომატური ამომრთველი - LEGRAND

ჩამრთველ-ამომრთველი ღილაკი

ძრავის დაცვის ავტომატი ABB

ცალფაზიანი ავტომატი ABB (რელსზე დასამაგრებელი)

ორფაზიანი ამომრთველი ABB (რელსზე დასამაგრებელი)

ძრავის დაცვის ავტომატი CEA

სამფაზიანი ამომრთველი ABB (ურელსო)

ცალფაზიანი ავტომატური ელ.ამომრთველი CEA (რელსზე დასამაგრებელი)

სამფაზიანი ავტომატური ელ.ამომრთველი CEA (რელსზე დასამაგრებელი)

ორფაზიანი ავტომატური ელ.ამომრთველი CEA (რელსზე დასამაგრებელი)